Archive for 22. apr. 2009|Monthly archive page

mis maksab maal elamine ?

palju on räägitud maal elamise hinnast. maainimesed räägivad maaelu kallidusest, külapoes on hinnad märgatavalt kallimad, laste huvialaringid, teenused, meelelahutus jne on kaugel. kõik see vastab tõele. aga küsimus on hoopis elulaadis, kui tahad elada maal nagu linnas, tarbides sama palju poekaupa, käia spordisaalis trennis jne, siis on maal elamine kallim, kui linnas.  nautides võimalusi, mida pakub maa,  on lood vastupidi, kasvatades ise enamus oma söögist, korraldades kohapeal meelelahutust ja huvialaringe, hankida ise küttematerjali jne, saab hoopis vähemaga hakkama, sest sõltuvus rahast on väiksem. suur vahe on kuludes riietele, elades linnas pidin tööl ja väljas käimiseks ostma pidevalt uusi riideid, ma ei jõudnud neid ära kanda, kui nad vähegi luitusid, või moraalselt vananesid, siis heitsin nad kõrvale. nüüd elades viis aastat maal ei ole ma suutnud neid kõrvale pandud riideid  ära kanda, varusid jätkub veel mitmeks aastaks. siin ei pöörata välimusele nii palju tähelepanu, vähe uuemad ja kobedamad riided on mul ainult suures linnas käimiseks. tore on see, et mood mind enam ei huvita, ma isegi ei pane seda väga tähele. nagu ütles kadunud suumani sass: mood see on uue aja praak.

liberaalid, põllumajandus, bolševikud ja proletariaat

kui bolševikud pidid oma unistuse, maa proletariseerimise, läbiviimiseks kasutama jõudu, küüditama ja tekitama näljahädasid, siis liberaalid on proletariseerimise läbi viinud nagu möödaminnes ja näiliselt vabatahte alusel. talupoegade klass on kaduv nähtus, endised vabadest ettevõtjatest talupoegadest on saanud sulased suurtaludes, töölised põllumajandus suurettevõtetes, metsatöölised, või tehasetöölised.