Archive for 16. sept. 2011|Monthly archive page

vaba kartul

muiste oli kartul lihtsalt kartul, sõnnik veeti põllule, pandi kartul maha ja sügisel võti üles ja pandi keldrisse. täna on kartulis kartul vähemuses, enamuses on koormised, intressid, inflatsioon, kasum, maksud jne jne. kasvatades aga kartulit  ise on kartul jälle kartul, vaba finantskoormistest ja kahtlastest mürkidest.

tao, kulg, või tee

eesti keeli on ilmunud neli daodejing tõlget. kaks neist kadund linnart mälli ja jaan kaplinski omad tõlgitud otse hiina keelest. teised kaks, üks neis äsja ilmunud tõnn sarve tõlge tõlgitud muude keelte kaudu, neljanda tõlkiat enam ei mäleta. mäll ja sarv on läinud tao mõiste tõlkimse libedale teele, ainult kaplinski on jätnud tao tõlkimata. kahtlemata on mälli daodejingi tõlge akadeemiliselt kõige korrektsem, kuid tao tõlkimine kulgemiseks-kuluks tundub olevat tao olemuse mittemõistmine. kulg on tao üks väljendusvorm, aga mitte tao ise. tõnn sarve tõlge on kaunis lõdva ja tema on tao tõlkinud teeks, mis on väga levinud, ka hiina taolaste seas. kui kulg on tao toimimise väljendus, siis tee olemise väljendus. õigem tundub siiski kaplinski lähenemine, kus tao on ikka tao ja jääb iga ühe enda mõistmiseks. kaplinski tõlge on vast tabanud kõige täpsemalt daodejing olemust, selle arhailist mõtet ja joont. kui aga on ikkagi kiustus taod tõlkida, siis võiks kõige lähem selleks olla elu. elu, mitte bioloogilises mõistes, vaid elu laiemalt, ühesõnaga lihtsalt elu. ka elu võib pidada tao väljenduseks, on see siiski laiem mõiste, kui kulg ja tee.  inimese jägedest võib palju väja lugeda, aga tema olemust tabada kas saame ?

qi ja suur pauk

huvitav, kas qi ongi see sama energia mille võnkumise illusiooni kavantmehaanika mateeriaks peab ? kas suur pauk  pani qi võnkuma sagedusel, mis tekitas mateeria illusiooni. tundub, et muistsete tarkade ja müstikute teooriatel on tõepõhi all. ei olnud neil tänapäevast tehnoloogiat asjaga tegelemiseks, kas kasutasid nad lihtsalt elu jälgimist, või mõnda ainet, mis nende teadvuse vähe nihkesse viis, võimaldades maailma vähe teise nurga alt vaadata-tunnetada.