Archive for the ‘maailm’ Category

pätsu “kommunistlik” maareform

täna nimetataks peale vabadussõda toimunud maareformi, kus maa võeti suurmaaomanikelt e mõisnikelt ja anti talupoegadele e väikemaaomanikele, kommunismiks. kui hugo chavez venetsueelas  ja evo morales bolivias seda täna teevad, siis sõimatakse neid kommunistideks. eriti teevad seda veel meie kodukootud konsevatiivid. kommunistideks sõimatakse kõiki, kes julgevad vastu hakata korporatiivsele kapitalismile, mis kõige hullem kõige suuremad kisajad on veel need keda korporatsioonid enim lüpsavad. parempoolsed siunavad, aga nii langeb majanduskasv jne jne, perse see majanduskasv, kui inimestel on maad siis nad on toidetud ja riidetükk seljas, mis on olulisem. aga selline inimene on vaba ja seega ei ole nii lihtsalt konksu otsa võetav, teda ei saa lüpsta, et finantseerida isiklikke kulutusi, sõdu jne. suurmaa omanduse korral, on inimene selle maaomaniku ori, kui pole vaja visatakse tänavale. riigil maad on, aga rahvas on näljas, kasvatatav toit voolab riigist välja rikkamatele turgudele ja kodanikud imegu näppu. kindlasti pole härrad chaves ja morales, ka oma rahakotti unustanud, kuid nad on suuunandu oma maa ressursid selle sama maa elanike hüvanguks, mite üksikute rikastumiseks. lisaks on bolivias valgete ja mestiitside vähemus armutult ekspluateerinud pärismaalaste enamust. ma arvan, et meie konservatiivid kindlasti, ei oleks rahul olukorraga, kus meie vene vähemus oleks eliidiks, maa ja kapitali omanikuks, presidendika ja valitsejaks., nad võitleksid selle vastu, see oleks loomulik. aga misk seda ei või teha pärismaalased boliivias ? ah, et vene ja usa ülemvõim on erinevad, vene halb usa hea. minge küsige guatemaala maiade käest, mis nad usast arvavad, saate sama vastuse, mis meie venemaast arvame. usa poolt mahhitatud, finatseeritud ja relvastatud vähemuse diktatuurid tapsid külade kaupa maiasid, lüües sülelapsi vastu seina surnuks, põletasid maju ja ajasid  inimesi oma maalt välja.  kleebi aga inimesele silt külge ja ajupestud massid annavad volitused sildistatu likvideerimiseks.

raha(dollari) olemus

raamatus “kulla võim” on  lugu, yapi väikesaarel kasutatakse rahana kivikettaid,  mida suurem seda väärtuslikum. mõned on taskusse pistetavad, mõned veskikivi suurused mõned nii suured, et ei jõuta kohalt vedada, nii nad seal vedelvad, vahetades ainult omanikku. saare kõige rikkamal perekonnal on kõige suurem ketas. konks on  aga selles, et keegi pole seda näinud,  see vedeleb merepõhjas. kord  üks mees vedanud paadi taga parve, kus olnud päratult suur kiviketas,  kahjuks puhkes torm ja mees oli sunnitud  parve lahti haakima. jõudes kaldale, ta jutustas oma loo ja kirjeldas ketta mõõtmeid, materjali ja ilu. keegi ei kahelnud tema loos, sellest kettast sai kõige väärtuslikum raha saarel. kas tuleb tuttav ette ? see oleks nagu tänapäeva rahandusest. ka dollar püsib müüdil tema kõikvõimsusest ja tohutust väärtusest. seltskond inimesi usa keskpangast ja rahandusministeeriumist räägivad. et kuskil on rikkused, mis tagavad dollari vääringu. võiks öelda, et see lugu yapi saarelt iseloomustab kogu maailma rahandust.

kellele on kasulik globaalne vabaturg ?

ikka hargmaistele suurkorporatsioonidele. ostjale mitte, kuigi alguses võib nii tunduda, kuna koduturule sisenevad suurfirmad löövad hinnad alla, kuid olles alla neelanud või välja tõrjunud kohalikud, tõusevad hinnad ja halveneb kvaliteet. paradoks on see, et vabaturg soodustab monopolide teket. eelistan kohalikke väiketootjaid ja pikemas perspektiivis olen võidus.

töö on ületähtsustatud

inimesed on oma elu korraldamisel võtnud aluseks töö ja sealt tulenevad hüved ning võimalused. ühesõnaga kõik on seotud tööga ja kui see peaks kaduma on jama majas, sest ollakse ennast sisse mässinud rahavõrku. samuti on tööst sõltuv riik ja ühiskond. kuna töökohad on kõige tähtsamad, siis tuuakse ohvriks keskkond, inimsuhted jne, kõik mis on mõnusaks eluks vajalik. ei osata enam näha muid alternatiive, nii karjubki obama appi: inimesed ärge lõpetage tarbimist, ostke nagu varem. hirm töökohtade kadumise ees on suur, sest see võib viia usa senise riigikorralduse kokkuvarisemiseni. äkki peaks varakult hakkama riiki nii ümber korraldama, et see ei sõltuks ainult töökohtadest, viimases hädas seda tehes võib asi minna verevalamiseni ja seda pole nüüd küll vaja. kas siis tõesti ei nähta, et selle jamani viiski ületarbimine, millest tekkisid illusoorsed töökohad, mida tegelikult tekkima ei oleks pidanudki. teiseks kuidas saab samas mahus edasi tarbida, kui raha otsas, võib ju tahta ostupidu jätkata, aga kui pappi pole ja laenud kaelas pole see lihtsalt võimalik. tuleks siiski näha teistmoodi võimalusi, kuidas elu, ühiskonda ja riiki korraldada. senine viib varem või hiljem katastroofini, praegune olukord võib olla lihtsalt märk tulenevast suuremast jamast, või siis ongi juba jama käes. kes varem suudavad muutuda, need jäävad ellu.

ükski ism ei päästa majandust, ega maailma

pigem võimalikult paljude ismide tasakaal, et üks ei pääseks domineerima. asi lähebki tasakaalust välja kui üks pääseb liialt esile, selljuhul võimenduvad tema nõrkused. hetkel valitsev turufundamentalism on oma nõrkused paljastanud ja seda majandusel ja inimestele väga ebameeldival moel. kui aga saaks domineerima, hetkel pead tõstev sotsialism, juhtuks sama. mõne ajapärast lööksid välja selle ismi nõrkused ja vead, tulemus oleks sama. asja ravitsemine parem, või vasakpoolsusega on sümptomite ravimine, vaieldakse küsimuse üle kas paiset peaksid ravima arstid, kelledel on võrdne palk, või siis kus mõnel on tasu suurem.. põhjuseid tuleb otsida tsivilisatsiooni alustest, siin ei ole vahet, kas lääne, või ida tsivilisatsioon, tekkinud on nad samadel alustel, ehk siis põllumajanduse tekkega. sealt edasi läks asi juba tööni, kasumiteni, intressideni, võõraste lihaste ekspluateerimiseni jne.

maailmavaateline mitmekesisus

on kombeks, et iga partei, ideoloogia, maailmavaade, sekt jne kuulutab, et tema teab tõde ja lahendusi kõikidele probleemidele. tema nägemused viivad ühiskonna õitsenguni ja heaoluni. inimestel on jätkuvalt selline ekslik arusaam, kuigi ajalugu ja käesolev hetk näitavad muud. konservatiivid pakuvad lahenduseks pereväärtusi, kirikut, moraali, sotsid võrdsust ja riigi suurt sotsiaalset sekkumist, liberaalid täielikku majandusvabadust ja eraomandust, kommunistid tööliste diktatuuri, fašistid rassipuhtust, anarhosündikalistid töölistele kuuluvaid ettevõtteid, anarhokommunistid ühiselu. tegelikult võib toimivaks pidada nende kõikide olemasolu ühiskonnas. kes näeb lahendust kirikus, see käib kirikus, kes rassipuhtuses, otsib omale kaaslase kindlate tunnuste alusel, kes ühiselus see elab kommuunis. oluline on, et oma tõekspidamisi ei suruta teistele peale, ega loeta enda lahendusi sobilikeks teistele, vaid elatakse ise nende järgi. erinevate arusaamade rahumeelse tunnistamise pinnalt saaks tekkida koostöö ühiste probleemide, turvalisus, kuritegevus, keskkond, riigikaitse, haridus jne, lahendamisel. kõike seda on võimalik juba täna alustada.